საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

Global Alliance for Helath and Social Compact

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

საქპატენტი

ფარმაცევტული დაწესებულებები,ელექტრონული ჯანდაცვა

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მედპორტალი

საქსტატი

საქართველოს აუდიტის სამსახური

საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება

ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია

საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაცია

საერთაშორისო ფონდი კურაციო

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

FactCheck

ადამიანის უფლებები პაციენტთა ზრუნვის სფეროში

ჯანდაცვის-სერვისებით-სარ/

საქართველოს რეფორმების ასოციაცია

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/new-look-behind-pricing-1000-pill

https://www.youtube.com/watch?v=X92fpdorxz0&feature=youtu.be

https://therapeuticseducation.org/videos

https://www.youtube.com/results?search_query=david++firth+healthcare

https://www.youtube.com/watch?v=wsFTgirKXHk

Doctors Without Borders

http://medcitynews.com/2016/04/371640/?rf=1

https://www.statnews.com/pharmalot/2016/04/04/fda-biologics-generics/

პროპულიკას პროექტი: როგორ მიდის ინდუსტრიის ფული ექიმების ჯიბეში


FINAL-PHARMA-STUDY-10.06.2016

წამლის მიმოხილვა_ 18_04-2

2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში

AA გეგმა 2016

Curatio. summary of med prices study

Economic and social vulnerability in Georgia

evaluation-universal health care_2014

Health Insurance Industry In Georgia_Report_July_27_2012

Population Situation Analysis

Rationalization of the Pharmaceutical Expenditures in Georgia 3 (2)

The Pharmaceutical Market in Georgia_June 2012l_0

საქართევლო-ევროკავშირის დღის წესრიგი

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 20_20

საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი

საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი_2015

სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობის აუდიტი

ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოში

ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი

წამლის და ფარმა საქმიანობის სახ. აუდიტი_2015

ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობის და დანახარჯების კვლევა_2014