კულტურის პოლიტიკა

2 აგვისტო 2013
კულტურის პოლიტიკის განსაზღვრის აუცილებლობის შესახებ საუბარი დიდი ხანია გრძელდება, თუმცა ჯერჯერობით შედეგის გარეშე. პოსტ საბჭოთა მოცემულობის პირობებში საქართველოში არ მომხდარა კულტურის, როგორც სტრატეგიული რესურსის გააზრება, მოდერნიზაცია ერთგვარად ზედაპირულად ხდება. ქვეყნის უახლესი ისტორიის მანძილზე იდენტობის დისკურსის არასაკმარისი ინტენსივობა იმ მიზეზითაც არის გამოწვეული, რომ მასში სრულად არ მონაწილეობს საზოგადოების ინტელექტუალური და შემოქმედებითი რესურსები, რისი ამოქმედებაც სპეციფიური პროექტების განხორციელებასა და მენეჯმენტს ითხოვს.
საბჭოთა რეჟიმის პირობების გამო ჩვენი სივრცე საკმაოდ დიდ ხანს იყო მოწყვეტილი საერთაშორისო არტ პროცესებს, მეოცე საუკუნის ძალიან ინტენსიურ არტისტულ ექსპერიმენტებსა და ზოგჯერ რევოლუციურ ცვლილებებსაც კი, რამაც გარკვეული კვალი დატოვა და განსაკუთრებით თანამედროვე ხელოვნების ფორმების აღქმა-გააზრების პრობლემა შექმნა. აქტუალური ხელოვნების ფორმები, რელაციური ესთეტიკა, ინტერდისციპლინარულ-არტისტული ინიციატივები, მუზეუმებისა და გალერეების სოციალურ კონტექსტებში ჩართვა ჩვენი რეალობისთვის ჯერჯერობით უცხო გამოცდილებაა.
არტისტი: აი ვეივეი
მეორე მხრივ კი ინერციით გრძელდება საბჭოთა ტრადიცია, სადაც ხელოვნება იდეოლოგიური ინსტრუმენტი იყო და დომინანტური ოფიციოზი ცალმხრივად წყვეტდა როგორი ხელოვნება უნდა შექმნილიყო და საზოგადოებას რომელ ფორმებთან ერთად უნდა ეცხოვრა. დღეს სრულიად კურიოზულად გამოიყურება, როცა თავისებურად გაგებული „თანამედროვე“ ფორმები საზოგადოებას ისევ საბჭოთა მანერით, „ზემოდან“ მიეწოდება, რაც ზოგად თანამედროვე ხელოვნების არსს ეწინააღმდეგება.
კულტურის პოლიტიკის განსაზღვრის პრობლემებზე საუბრობენ ნინა გუნია-კუზნეცოვა - კულტურის პოლიტიკის ექსპერტი და ანა რიაბოშენკო - ხელოვანი, კურატორი.
Art ReView: დავით კაკაბაძის რეტროსპეტივა
Art ReACTOR: ნინო სეხნიაშვილი, "ნექტარი"

არქივი

არტი და მედია

კულტურის ბლოკი საინფორმაციო გადაცემებში ხშირად არის კრიტიკის საგანი. მედიაში ხელოვნების გაშუქებას აკრიტიკებენ ხელოვანები, მხატვრული პროექტების ორგანიზატორები. ძალიან მცირეა ამ სფეროში მომუშავე კვალიფიციური ჟურნალისტების რიცხვი

ვრცლად

კულტურის პოლიტიკა

კულტურის პოლიტიკის განსაზღვრის აუცილებლობის შესახებ საუბარი დიდი ხანია გრძელდება, თუმცა ჯერჯერობით შედეგის გარეშე. პოსტ საბჭოთა მოცემულობის პირობებში საქართველოში არ მომხდარა კულტურის, როგორც სტრატეგიული რესურსის გააზრება, მოდერნიზაცია ერთგვარად ზედაპირულად ხდება. ქვეყნის უახლესი ისტორიის მანძილზე

ვრცლად

ქართული Art-ის ექსპორტი

ადგილობრივი არტის სხვა კონტექსტში წარდგენა კარგად გააზრებულ პრეზენტაციის ფორმას და კურატორულ გათვლებს ითხოვს. პასუხისმგებლობა იზრდება, როცა მიზანია საკუთარი ნამუშევრისა და პროექტის ჩვენებამ ზოგადად ქვეყნის კულტურის ხარისხი აჩვენოს და რაც მთავარია, განსხვავებული არტისტული სივრცეების ინტერესი გამოიწვიოს.

ვრცლად

ისტორიული კონტექსტები და ხელოვანები

მხატვრული ინტერპრეტაციები ზოგჯერ იმდენად საინტერესოდ ვითარდება, მათი გამომწვევი ფაქტები ნაკლებად მნიშვნელოვნად მოჩანს. არტ რეაქტორის მეოთხე გადაცემა სწორედ ისტორიებისა და ფაქტების მხატვრულ წაკითხვას ეხება. სიუჟეტებში წარმოგიდგენთ გამოფენას, რომლის თავდაპირველი ინსპირაცია ასტრონავტების მოგზაურობიდან წამოვიდა, მოუსმენთ გერმანელ რეჟისორ-დოკუმენტალისტს..

ვრცლად

ისტორიული კონტექსტები და ხელოვანები

გრაფიკული დიზაინის, ვიდეო არტის და კიდევ მრავალი სხვა მხატვრული მედიუმის შესაძლებლობები და მათთან დაკავშირებული ექსპერიმენტები ინტერესების ის სფეროა, რომელიც საერთოა ნინო ხუროშვილის, მაია სუმბაძის, ქართული ვიდეო არტის არქივის შემქნელი ჯგუფისა და იმ ახალგაზრდა არტისტებისთვის...

ვრცლად

ხელოვნება მოქმედებაში

არტისტული აქტივობით სოციუმში რეალური ცვლილებების მიღწევა ხშირად განიხილება როგორც უტოპიური თემა. რას ნიშნავს პირდაპირი მოქმედების ხელოვნება და როგორ მუშაობს ის ჩვენს რეალობაში? როგორია არტისტების კრიტიკული რეაქციები და პროტესტის რა ფორმებს ირჩევენ? - დათო კოროშინაძე და ნატუკა ვაწაძე საუბრობენ ქართული არტ აქტივიზმის მაგალითებსა და ადგილობრივი კონტექსტის სირთულეზე, აქტუალური ხელოვნების სტრატეგიებსა და პრაქტიკაზე...

ვრცლად

მედია ხელოვნება

ახალი მედიების ხელოვნება ტექნიკური პროგრესის შედეგია, რომელიც ისევე აღწევს ხელოვნებაში, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მისი კვლევა და შედეგიანადგამოყენება სპეციფიურ განათლებასა და კომპეტენციებს საჭიროებს. ციფრული და ანალოგური მედია...

ვრცლად

ქართული მხატვრობა - განვითარების ისტორია

ქართული მხატვრობა -განვითარების ისტორია / XVIII – XX საუკუნეები - 2013 წელს გამოსცა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. წიგნი ხანგრძლივი და შრომატევადი კვლევის შედეგია და მოგვითხრობს ქართული დაზგური მხატვრობის განვითარების ისტორიას. პროექტის ავტორები - ხელოვნებათმცოდნეები მაია ციციშვილი და ნინო ჭოღოშვილი არტ რეაქტორის სტუდიაში საუბრობენ პროექტის ისტორიაზე, ფართო საზოგადოებისათვის...

ვრცლად